Järelkuulamine - Luuka evangeelium

 
Laadi alla Pealkiri        Pikkus Faili suurus
 Lae alla   2016.06.27 Ristija Johannese sünni ettekuulutus
 Luuka 1 
 uurimisel abiks Anton 
 01:03:19   43,4 MB 
 Lae alla   2016.06.28 Maarja ja Elisabetti kohtumine Pühas Vaimus
 Luuka 1 
 uurimisel abiks Anton 
 01:05:23   44,9 MB 
 Lae alla   2016.06.29 Sakariase ülistussõnad
 Luuka 1 
 uurimisel abiks Anton 
 01:07:37   46,4 MB 
 Lae alla   2016.06.30 Jeesuse sünd
 Luuka 2 
 uurimisel abiks Anton 
 00:56:02   38,4 MB 
 Lae alla   2016.07.01 Jeesus viiakse templisse
 Luuka 2, 2 pool 
 uurimisel abiks Erik ja Anne 
 01:06:10   45,4 MB 
 Lae alla   2016.07.04 Ristija Johannese jutlus
 Luuka 3, osa 1 
 uurimisel abiks Taavi, Anton 
 00:57:02   39,1 MB 
 Lae alla   2016.07.05 Jeesuse ristimine
 Luuka 3, osa 2 
 uurimisel abiks Taavi, Anton 
 01:19:42   54,7 MB 
 Lae alla   2016.07.06 Jeesust kiusatakse kõrbes
 Luuka 4, osa 1 
 uurimisel abiks Taavi, Anton 
 01:16:36   52,6 MB 
 Lae alla   2016.07.08 Armu kuulutus
 Luuka 4, osa 2 
 uurimisel abiks Taavi, Anton 
 01:13:48   50,6 MB 
 Lae alla   2016.07.11 Jeesus tervendab Peetruse ämma
 Luuka 4, osa 3 
 uurimisel abiks Anton 
 00:50:41   34,8 MB 
 Lae alla   2016.07.12 Jeesus kutsub esimesed jüngrid
 Luuka 5, 1.pool 
 uurimisel abiks Tarmo 
 01:06:19   45,5 MB 
 Lae alla   2016.07.14 Jeesus tervendab halvatu
 Luuka 5, 2.pool 
 uurimisel abiks Anton 
 00:54:35   37,4 MB 
 Lae alla   2016.07.15 Jeesus ja hingamispäev
 Luuka 6 
 uurimisel abiks Ahto ja Tarmo 
 01:14:30   51,1 MB 
 Lae alla   2016.07.18 Jeesus jutlustab rahvale
 Luuka 6:20-38 
 uurimisel abiks Anton 
 00:56:02   38,4 MB 
 Lae alla   2016.07.19 Kaks maja ehitajat,
 Püha vaimu juhtimine
 Luuka 6 lõpp 
 uurimisel abiks Anton 
 00:55:36   38,1 MB 
 Lae alla   2016.07.20 Sõjapealiku sulase tervendamine,
 Noormehe surnuist ellu äratamine
 Luuka 7 
 uurimisel abiks Tarmo ja Taavi 
 01:07:15   46,1 MB 
 Lae alla   2016.07.21 Ristija Johannes
 Luuka 7, 3 osa 
 uurimisel abiks Tarmo ja Taavi 
 01:09:15   47,5 MB 
 Lae alla   2016.07.22 Võrdum kahest võlgnikust
 Luuka 7, 3 osa 
 uurimisel abiks Anton 
 00:50:37   34,7 MB 
 Lae alla   2016.07.25 Võrdum külvajast
 Luuka 8 
 uurimisel abiks Anton 
 01:10:02   48,0 MB 
 Lae alla   2016.07.26 Jeesus teeb vabaks seestunu
 Luuka 8, 2 osa 
 uurimisel abiks Anton 
 01:00:48   41,7 MB 
 Lae alla   2016.07.27 Veritõbine naine, Jairose tütar
 Luuka 8, 3 osa 
 uurimisel abiks Anton 
 00:52:53   36,3 MB 
 Lae alla   2016.07.28 Jeesus annab apostlitele ülesandeid
 Luuka 9, 1 osa 
 uurimisel abiks Anton 
 00:56:29   38,7 MB 
 Lae alla   2016.07.29 Jeesus kirgastatakse
 Luuka 9, 2 osa 
 uurimisel abiks Anton 
 00:57:51   39,7 MB 
 Lae alla   2016.08.01 Jüngrid valiku ees
 Luuka 9, 3 osa 
 uurimisel abiks Anton 
 00:59:15   40,6 MB 
 Lae alla   2016.08.02 Jüngrite läkitamine
 Luuka 10, 1 osa 
 uurimisel abiks Taavi, Tarmo 
 01:11:13   48,9 MB 
 Lae alla   2016.08.03 Halastus, igavene elu, Marta ja Maarja
 Luuka 10, 2 osa 
 uurimisel abiks Taavi, Tarmo 
 01:10:50   48,6 MB 
 Lae alla   2016.08.04 Meie Isa palve
 Luuka 11 
 uurimisel abiks Anton 
 01:02:36   42,9 MB 
 Lae alla   2016.08.05 Tungiva palve mõju
 Luuka 11, osa 2 
 uurimisel abiks Anton 
 00:53:16   36,5 MB 
 Lae alla   2016.08.08 Puuduliku puhastuse hädaoht
 Luuka 11, osa 3 
 uurimisel abiks Anton 
 01:01:12   42,0 MB 
 Lae alla   2016.08.09 Hoiatus tunnustähe otsijaile
 Luuka 11, osa 4 
 uurimisel abiks Anton 
 01:11:48   49,3 MB 
 Lae alla   2016.08.10 Hoiatus silmakirjalikkuse eest
 Luuka 12, osa 1 
 uurimisel abiks Anton 
 01:08:12   46,8 MB 
 Lae alla   2016.08.11 Antoniga Võrdum heast ja halvast sulasest
 Luuka 12, osa 2 
 uurimisel abiks Anton 
 00:59:40   40,9 MB 
 Lae alla   2016.08.12 Manitsus meeleparanduseks, võrdum viljatust viigipuust
 Luuka 13 
 uurimisel abiks Tarmo 
 01:14:58   51,4 MB 
 Lae alla   2016.08.29 Võrdum külalislahkusest, Jeesuse järgimise hind
 Luuka 14 
 uurimisel abiks Anton 
 01:04:06   44,0 MB 
 Lae alla   2016.08.30 Võrdum kadunud pojast
 Luuka 15 
 uurimisel abiks Anton 
 00:56:58   39,1 MB 
 Lae alla   2016.08.30 Võrdum kavalast majapidajast.
Varanduse õigest kasutamisest
 Luuka 16 
 uurimisel abiks Anton 
 01:03:13   43,4 MB 
 Lae alla   2016.09.01 Rikas mees ja vaene Laatsarus
 Luuka 16 
 uurimisel abiks Anton 
 00:59:31   40,8 MB 
 Lae alla   2016.09.05 Patuahvatlusest,Jumala riigi tulekust
 Luuka 17 
 uurimisel abiks Anton 
 01:01:46   42,4 MB 
 Lae alla   2016.09.06 Võrdum lesknaisest ja kohtunikust.Variser ja tölner
 Luuka 18 
 uurimisel abiks Anton 
 00:52:57   36,3 MB 
 Lae alla   2016.09.07 Igavese elu tingimusi
 Luuka 18 
 uurimisel abiks Anton 
 00:51:49   35,5 MB 
 Lae alla   2016.09.08 Sakkeus,võrdum kumnest naelast
 Luuka 19 
 uurimisel abiks Anton 
 00:54:48   37,6 MB 
 Lae alla   2016.09.09 Jeesus tuleb Jeruusalemma,Jeesus puhastab templi
 Luuka 19 
 uurimisel abiks Taavi 
 01:01:58   42,5 MB 
 Lae alla   2016.09.12 Jeesuse meelevald,Võrdum viinamäe aednikest
 Luuka 20 
 uurimisel abiks Anton 
 00:57:08   39,2 MB 
 Lae alla   2016.09.13 Maksumaksmisest keisrile,hoiatus kirjatundjate eest
 Luuka 20 
 uurimisel abiks Anton 
 00:55:04   37,8 MB 
 Lae alla   2016.09.14 Lesknaise ohvriand,õnnetused ja hädad
 Luuka 21 
 uurimisel abiks Anton 
 00:59:09   40,6 MB 
 Lae alla   2016.09.15 Ajastu lõpp.Vajadus valvsuseks
 Luuka 21 
 uurimisel abiks Anton 
 00:58:50   40,4 MB 
 Lae alla   2016.09.16 Äraandja Juudas, Paasatalle söömine
 Luuka 22 
 uurimisel abiks Taavi 
 01:15:10   51,6 MB 
 Lae alla   2016.09.19 Inimese tõeline suurus, Jeesus õlimäel
 Luuka 22 
 uurimisel abiks Antoniga 
 00:59:54   41,1 MB 
 Lae alla   2016.09.20 Jeesuse kinnivõtmine, Peetrus salgab Jeesuse
 Luuka 22 
 uurimisel abiks Antoniga 
 01:00:34   41,5 MB 
 Lae alla   2016.09.21 Jeesuse maavalitsejate ees, Jeesus või Barabas
 Luuka 23 
 uurimisel abiks Antoniga 
 00:50:22   34,5 MB 
 Lae alla   2016.09.22 Jeesuse ristilöömine , surm ja matmine
 Luuka 23 
 uurimisel abiks Antoniga 
 01:08:25   46,9 MB 
 Lae alla   2016.09.23 Jeesuse ülestõusmine, ilmumine Emmause teel,
Jeruusalemmas, taevaminek
 Luuka 24 
 uurimisel abiks Antoniga 
 00:58:34   40,2 MB